Информация по чл.13 и чл.14

Вашата оценка 5 от 1 глас

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 13 и 14 от Регламент 2016/679

 

Във връзка със сключването на договор „Александрия Травел“ ЕООД събира лични данни относно вашите имена, адрес и предпочитания. В изпълнение на задълженията си по чл. 13 и 14 от Регламент 2016/679 Ви информираме, че:

1.        „Александрия Травел“ ЕООД е вписана в Търговския регистър с ЕИК 175225019, адрес за кореспонденция: гр. София, ул. Тракия 33;

2.       Личните данни (име, телефон, имейл), които предоставяте, се събират във връзка с изпълнението на сключения договор за туристически услуги със следните цели: изпълнение на договора и легитимния интерес на „Александрия Травел“ ЕООД;

3.       Тези лични данни няма да се предоставят на трети лица, освен ако не сте изразили изрично да се предоставят на следните категории трети лица: избрани от вас Туроператори;

4.       Изброените по - горе категории лични данни ще се съхраняват за период от 5 години от датата на прекратяване на договора;

5.       Като Субект на лични данни имате право да поискате достъп до съхраняваните за Вас лични данни, коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването, както и да направите възражение срещу обработването на лични данни;

6.       Да поискате преносимост на данните;

         Политиката ни за защита на личните данни можете да прочетете тук https://www.alexandriatravel.bg/politika_za_poveritelnost

 

 

В случай на въпроси, моля обърнете се към: office@alexandriatravel.bg.